Betalingsinformasjon

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er ut 2019 i Stavanger Styrkeløftklubb er på 1600,- kr.

Medlemskontingenten skal betales til konto: 1503.36.35645

Merk med:
["DITT FULLE NAVN" + medlemskontingent]

 

SSK er medlem av grasrotandelen som er vår viktigste inntektskilde. Det er derfor viktig at alle medlemmer knytter seg til denne. I tillegg må vi få familie, venner og alle andre til å gjøre det samme.
Oppgi organisasjonsnummer. 993803146 eller bare oppgi Stavanger Styrkeløft klubb til spillekommisjonæren ved registrering.

 

Lisens til Norges Styrkeløftforbund

Aktive løftere må i tillegg betale en lisensavgift på kroner 1000,- som går til Norges Styrkeløftforbund. SSK sørger da for å betale lisensavgiften til forbundet.

Betales til samme kontonummer som kontingent: 1503.36.35645

Merk med: ["DITT FULLE NAVN" + lisens]

I denne lisensen er det inkludert skadeforsikring for deg som utøver i forbindelse med idretten. Du kan lese mer her: https://styrkeloft.no/skadeforsikring/