Betalingsinformasjon

Medlemskontingent

Medlemskontingenten skal betales til konto: 1503.36.35645

Beløp: 2000,- kr

Merk med:
["DITT FULLE NAVN" + "DITT TELEFONNR + medlemskontingent]

 

Medlemskontingenten er for året 2020 i Stavanger Styrkeløftklubb på 2000,- kr. Dette inkluderer oppfølging av klubbtrener og programmering. Tilgang til lokalene i Ishallen 14-22 på hverdager (se klubbreglemang) og fellestreningene tre dager i uken.

SSK er medlem av grasrotandelen som er vår viktigste inntektskilde. Det er derfor viktig at alle medlemmer knytter seg til denne. I tillegg må vi få familie, venner og alle andre til å gjøre det samme.
Oppgi organisasjonsnummer. 993803146 eller bare oppgi Stavanger Styrkeløft klubb til spillekommisjonæren ved registrering.

 

Konkurranselisens NSF

Betales til samme kontonummer som kontingent: 1503.36.35645

Beløp: 500,- kr

Merk med: ["DITT FULLE NAVN" + lisens]

 

Aktive løftere må i tillegg betale en lisensavgift som går til Norges Styrkeløftforbund. SSK sørger for å betale lisensavgiften til forbundet.

Stavanger Styrkeløftklubb sponser halve denne avgiften for sine medlemmer. Dette beløpet utgjør 500,- kr i 2020. Medlemmer som ønsker å konkurrere må ha betalt kontingent på 2000,- kr og lisens 500,- kr til klubben før man kan delta på konkurranser. Ved norske mesterskap må medlemmet ha vært del av klubben i minimum tre måneder og løftet kvalifiseringskravene.

I denne lisensen er det inkludert skadeforsikring for deg som utøver i forbindelse med idretten. Du kan lese mer her: https://styrkeloft.no/skadeforsikring/