Betalingsinformasjon

Medlemskontingent

Medlemskontingenten faktureres til alle nye og eksisterende medlemmer.

Ta kontakt på kontakt@stavanger-sk-no om du ikke har mottatt faktura eller har spørsmål.

Medlemskontingenten er for året 2020 i Stavanger Styrkeløftklubb på 2000,- kr. Dette inkluderer oppfølging av klubbtrener og programmering. Tilgang til lokalene i Ishallen 14-22 på hverdager (se klubbregler) og fellestreningene tre dager i uken (Mandag, onsdag og fredag). Vi har oppfordrer alle medlemmer til å trene i klubblokalet under fellestreningene.

-----------------------------------------------------------------------

Støttemedlemskap skal betales til konto: 1503.36.35645

Beløp: 1000,- kr

Merk med:
["DITT FULLE NAVN" + "DITT TELEFONNR + støttemedlemskap]

Støttemedlemskap koster 1000,- kr. Dette inkluderer kun treningsmuligheter i lokalet, og ikke mer enn ca. 1 gang i måneden. Dette medlemskapet gir ikke rett til å heve konkurranselisens, men kun treningsmuligheter i lokalet. Eksempelvis passer dette studenter som er bortreist store dele av året eller andre som ønsker å støtte klubben, men ikke nødvendigvis trener her aktivt eller ønsker å være en aktiv styrkeløfter.

 

Konkurranselisens NSF

Betales til klubben sitt kontonummer: 1503.36.35645 eller vippse til Stavanger Styrkeløftklubb (Gebyr på 15 kr i tillegg til summen som vippses).

Må betales i god tid og du må informere styreleder eller nestleder for at den skal bli registrert før stevne.

NSF har satt frist på at den skal være betalt og registrert hos NSF senest en uke før påmeldingsfristen.

Internt har vi en frist på 14 dager før påmeldingsfristen.

Se klubbens vedtekter for utdypende informasjon.

Medlemmer i SSK betaler følgende i lisens:

 • 550,- for utøvere i senior og veteranklassen
 • 500,- for utøvere i juniorklassen
 • 250,- for utøvere i ungdomsklassen fra og med kalenderåret de fyller 15
 • 100,- for utøvere i rekrutt II og første året i ungdomsklassen (ut året de fyller 14)
 • 0,- for utøvere i rekrutt I og barneklassen
 • 300,- for førstegangslisens som gjelder kun første stevne

 

Aktive løftere må i tillegg betale en lisensavgift som går til Norges Styrkeløftforbund. SSK sørger for å betale lisensavgiften til forbundet.

Medlemmer som ønsker å konkurrere må ha betalt kontingent og lisens til klubben før man kan delta på konkurranser. Ved norske mesterskap må medlemmet ha vært del av klubben i minimum tre måneder og løftet kvalifiseringskravene.

I denne lisensen er det inkludert skadeforsikring for deg som utøver i forbindelse med idretten. Du kan lese mer her: https://styrkeloft.no/skadeforsikring/

NM og RM påmelding

For å melde deg på NM eller RM må du ha på plass følgende:

 1. Betalt kontingent
 2. Signert Antidoping kontrakt
 3. Gjennomført og oversendt diplom fra Ren Utøver
  1. (Steg 1-3 må være registrert senest 3 mnd før NM)
 4. Betalt lisens for gjeldene år
 5. Betalt startavgift for gjeldende mesterskap

Startavgift for stevnet betales på samme måte som lisens og merkes med (NAVNET DITT + "STARTAVGIFT")

I SSK har vi satt en intern regel på at alle steg må være gjennomført 14 dager før påmeldingsfristen til gjeldene mesterskap går ut.