Betalingsinformasjon

Medlemskontingent

Medlemskontingenten faktureres til alle nye og eksisterende medlemmer.

Ta kontakt på kontakt@stavanger-sk-no om du ikke har mottatt faktura eller har spørsmål.

Junior, ungdom, senior og veteran : 1500,- kr.

Barne- og ungdomsmedlemskap: 800,- kr ut 2021.

Kan også vippses til Stavanger Styrkeløftklubb mot 30,- kr tillegg i prisen.

-----------------------------------------------------------------------

Støttemedlemskap skal betales til konto: 1503.36.35645

Beløp: 750,- kr

Merk med:
["DITT FULLE NAVN" + "DITT TELEFONNR + støttemedlemskap]

Støttemedlemskap koster 750,- kr. Dette inkluderer kun treningsmuligheter i lokalet, og ikke mer enn ca. 1 gang i måneden. Dette medlemskapet gir ikke rett til å heve konkurranselisens, men kun sporadiske treningsmuligheter i lokalet. Eksempelvis passer dette studenter som er bortreist store dele av året eller andre som ønsker å støtte klubben, men ikke nødvendigvis trener her aktivt eller ønsker å være en aktiv styrkeløfter.

 

Konkurranselisens NSF

Betales til klubben sitt kontonummer: 1503.36.35645 eller vippse til Stavanger Styrkeløftklubb (Gebyr på 15 kr i tillegg til summen som vippses).

Må betales i god tid og du må informere styreleder eller nestleder for at den skal bli registrert før stevne.

NSF har satt frist på at den skal være betalt og registrert hos NSF senest en uke før påmeldingsfristen.

Internt har vi en frist på 14 dager før påmeldingsfristen.

Se klubbens vedtekter for utdypende informasjon

 

Aktive løftere må i tillegg betale en lisensavgift som går til Norges Styrkeløftforbund. SSK sørger for å betale lisensavgiften til forbundet.

Medlemmer som ønsker å konkurrere må ha betalt kontingent og lisens til klubben før man kan delta på konkurranser. Ved norske mesterskap må medlemmet ha vært del av klubben i minimum tre måneder og løftet kvalifiseringskravene.

I denne lisensen er det inkludert skadeforsikring for deg som utøver i forbindelse med idretten. Du kan lese mer her: https://styrkeloft.no/skadeforsikring/

NM og RM påmelding

For å melde deg på NM eller RM må du ha på plass følgende:

  1. Betalt kontingent
  2. Signert Antidoping kontrakt
  3. Gjennomført og oversendt diplom fra Ren Utøver
    1. (Steg 1-3 må være registrert senest 3 mnd før NM)
  4. Betalt lisens for gjeldene år
  5. Betalt startavgift for gjeldende mesterskap

Startavgift for stevnet betales på samme måte som lisens og merkes med (NAVNET DITT + "STARTAVGIFT")

I SSK har vi satt en intern regel på at alle steg må være gjennomført 14 dager før påmeldingsfristen til gjeldene mesterskap går ut.