Vedtekter og klubbregler

 1. Medlemskontingent
  1. Medlemskontingenten er ut 2020 på 2000,- kr og betales pr. kalenderår for hvert medlem. Medlemmer som melder seg inn og begynner å trene i lokalet etter november får trene gratis ut året mot innløsing av kontingent for kommende år.
 • Lisens
  • Lisens til NSF betales til klubben via nettbank eller vipps (15 kr Gebyr + lisenssum). SSK sørger for at den blir innbetalt.
  • Dette må gjøres i god tid før stevnet. Vi anbefaler 14 dager slik at styret har tid til å registrere betalingen og betale til NSF innen fristen for stevnet.
  • Stavanger Styrkeløftklubb dekker halve løftelisensen for aktive konkurrerende medlemmer. I stedet for eksempelvis 1000,- kr vil medlemmer i SSK betale 500,- kr for NSF konkurranselisens. Se
   https://www.stavanger-sk.no/2019/03/30/betalingsinformasjon/
  • Dette gjelder kun de som trener aktivt i lokalet (minimum 12 ganger i året) eller dersom det foreligger avtale med styret om annen ordning.
  • For å motta lisens må medlemmer sende inne Ren Utøver diplom. Se Antidoping punktet
 • Antidoping
  • Alle medlemmer plikter å gjennomføre antidoping kurset til Antidoping Norge «Ren Utøver». Dette kan gjøres gratis gjennom Antidoping Norge sin nettsider.
  • https://www.renutover.no/
  • Ved registrering av medlemskap vil du få en Antidoping kontrakt utlevert av styret. Denne kontrakten kommer fra Norges Styrkeløftforbund og må signeres før du kan trene i lokalet og delta på stevner.
 • Lokalet
  • Vi har vårt lokale i Siddishallen i 2 etasje. Dette er tilgjengelig mandag-fredag 14:00-22:00. Dersom du skal trene utenom disse tidene må dette avtales med styret eller internt med medlemmer.
  • Medlemmer under 18 år får ikke trene alene i lokalet uten tilsyn av medlemmer som har fylt 18 år.
 • Kode
  • Kode til lokalet gis kun ut av styret og skal holdes privat av andre medlemmer. Koden skal under ingen omstendigheter deles ut til andre medlemmer eller ikke-medlemmer. Det er styrets oppgave å fordele ut koden til døren.
  • Man må være medlem i 3 mnd før man får koden til lokalet.
 • Elektronisk utstyr
  • Alt elektronisk utstyr som musikkanlegg og kaffetrakter skal slås av når man er siste man i lokalet. Bruk fornuft ved valg av musikk og volum.
 • Dugnad
  • Som medlem i klubben forventer vi at du minst 1 gang i året møter på dugnad. Dette kan være i form av frivillig på stevner som plattingsmannskap eller opp/ned rigging. Kan også inkludere andre former for klubborganisert dugnad. Ta kontakt med styret om du har spørsmål.
 • Aktivitet som medlem
  • Alle medlemmer er oppfordret til trene minimum 12 ganger i løpet av et kalenderår i klubblokalet. Dette er for å skape et godt miljø og der alle blir bedre kjent med alle medlemmene.
  • Løftere på stevne plikter å stille til rigging/rydding i forkant og etterkant av stevne de selv skal løfte på.
  • Dette gjøres også for å følge opp vårt antidoping reglement.
 • Treningsregler i lokalet
  • Sett på plass vekstskiver og annet utstyr etter deg.
  • Vektstenger skal stå tomme når du er ferdig med dem.
  • Rydd opp etter deg, vi er alle vår egen ryddehjelp.
  • Bruk sko eller sokker.
  • Vær positiv og motiverende.
  • Musikkanlegget er for alle. Må du ha veldig sær musikk for å trene – bruk hodetelefoner.
  • Aldri vær redd for å spørre om hjelp eller råd.
  • Hjelp andre medlemmer ved behov.
  • Løft tungt, lag mye lyd – bli sterk!
 • Stevner
  • For å delta på stevner må du ha:
   • Meldt deg inn i klubben og betalt kontingent
   • Betalt lisens i god tid før stevnet.
   • Gjennomført Antidoping kurset (Ren Utøver) og sendt inn diplom i god tid før stevnet.
   • Signert antidoping kontrakt i god tid før stevnet.