Vedtekter og klubbregler

 1. Medlemskontingent
  1. Medlemskontingenten er ut 2019 på 1600kr og betales pr. kalenderår for hvert medlem. Medlemmer som melder seg inn og begynner å trene i lokalet etter november får trene gratis ut året mot innløsing av kontingent for kommende år.
  1. I 2020 vil medlemskontingenten øke til 2000kr, aktivitetskrav innføres samt klubben betaler halve løftelisensen til medlemmer som konkurrerer på stevner.
 • Lisens
  • Lisens til Norges Styrkeløftforbund koster pr. 2019 1000,- kr og betales til klubben på samme måte som medlemskontingent.
 • Antidoping
  • Alle medlemmer plikter å gjennomføre antidoping kurset til Antidoping Norge «Ren Utøver». Dette kan gjøres gratis gjennom Antidoping Norge sin nettsider.
  • Ved registrering av medlemskap vil du få en Antidoping kontrakt utlevert av styret. Denne kontrakten kommer fra Norges Styrkeløftforbund og må signeres før du kan trene i lokalet.
 • Lokalet
  • Vi har vårt lokale i Siddishallen langs Madlaveien i 2 etasje. Dette er tilgjengelig mandag-fredag 14:00-22:00. Dersom du skal trene utenom disse tidene må dette avtales med styret.
  • Medlemmer under 18 år får ikke trene alene i lokalet/uten tilsyn av medlemmer som har fylt 18 år.
 • Kode
  • Kode til lokalet gis kun ut av styret og skal holdes privat av medlemmer. Koden skal under ingen omstendigheter deles ut til andre medlemmer eller ikke-medlemmer. Det er styrets oppgave å fordele ut koden til døren.
 • Elektronisk utstyr
  • Alt elektronisk utstyr som musikkanlegg og kaffetrakter skal slåes av når man er siste man i lokalet. Bruk fornuft ved valg av musikk og volum.
 • Dugnad
  • Som medlem i klubben forventer vi at du minst 1 gang i året møter på dugnad. Dette kan være i form av frivillig på stevner som plattingsmannskap eller opp/ned rigging. Kan også inkludere andre former for klubborganisert dugnad. Ta kontakt med styret om du har spørsmål.
 • Aktivitetskrav
  • Medlemmer er oppfordret til trene absolutt minimum 12 ganger i løpet av et kalenderår i klubblokalet. Dette er for å skape et godt miljø og der alle blir bedre kjent med alle medlemmene. Fra og med 2020 vil dette være et krav for at klubben skal dekke halve lisensen til NSF.
  • Løftere på stevne plikter å stille til rigging/rydding i forkant og etterkant av stevne de selv skal løfte på.
 • Treningsregler i lokalet
  • Sett på plass vekstskiver og annet utstyr etter deg.
  • Vektstenger skal stå tomme når du er ferdig med dem.
  • Rydd opp etter deg, vi er alle vår egen ryddehjelp.
  • Bruk sko eller sokker.
  • Vær positiv og motiverende.
  • Musikkanlegget er for alle. Må du ha veldig sær musikk for å trene – bruk hodetelefoner.
  • Aldri vær redd for å spørre om hjelp eller råd.
  • Hjelp andre medlemmer ved behov.
  • Løft tungt, lag mye lyd – bli sterk!
 • Stevner
  • For å delta på stevner må du ha:
   • Meldt deg inn i klubben
   • Betalt lisens
   • Gjennomført Antidoping kurset
   • Signert Antidoping kontrakt