Årsmøte 02.02.2020

Innkallelse årsmøte

Til medlemmene i Stavanger Styrkeløftklubb

[08.12.2019 Stavanger]

Innkalling til årsmøte i Stavanger Styrkeløftklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Styrkeløftklubb.

Årsmøtet avholdes den 02.02.2020 på i våre lokaler i Ishallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.01.2020 til willem@stavanger-sk.no Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på [se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for hvilke alternative måter idrettslaget kan gjøre dokumentene tilgjengelig].

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret