Antidoping

Null toleranse for doping!

SSK har et veldig godt miljø med fokus på trivsel og stor takhøyde. Vår lidenskap er helt klart styrketrening men det å ha det moro sammen, både på trening og utenom er viktig – den sosiale biten står høyt i verdi hos mange av medlemmene våre.

Verdt å vite er at SSK er en 100% dopingfri klubb med tette bånd til Antidoping Norge og deres arbeid. Alle medlemmer er pålagt å gjennomføre antidoping kurs (Ren Utøver) fra Antidoping Norge. Vi har en egen antidoping kontakt i klubben som kan svare på eventuelle spørsmål omkring dette.

Tett samarbeid med Antidoping Norge

Som medlem har vi to krav til deg som involverer Antidoping.

  • Signere Antidopingkontrakt fra Norges Styrkeløftforbund. Denne vil du få av styret i klubben etter du har meldt deg inn og betalt kontingent.

  • Gjennomføre Ren Utøver kurset fra Antidoping Norge på nett.

Det finner du mer informasjon om her: https://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

Rent Særforbund

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.