Konkurranselisens og RM/NM

Konkurranselisens:

Betales til klubben gjennom Vipps til Stavanger Styrkeløftklubb (Gebyr på 15 kr i tillegg til summen som vippses).

Må betales i god tid og du må informere styreleder eller nestleder for at den skal bli registrert før stevne.

NSF har satt frist på at den skal være betalt og registrert hos NSF senest en uke før påmeldingsfristen.
- Internt har vi en frist på 7 dager før påmeldingsfristen.

Aktive løftere må i tillegg betale en lisensavgift som går til Norges Styrkeløftforbund. SSK sørger for å betale lisensavgiften til forbundet.

Medlemmer som ønsker å konkurrere må ha betalt kontingent og lisens til klubben før man kan delta på konkurranser. Ved norske mesterskap må medlemmet ha vært del av klubben i minimum tre måneder og løftet kvalifiseringskravene.

I denne lisensen er det inkludert skadeforsikring for deg som utøver i forbindelse med idretten. Du kan lese mer her: https://styrkeloft.no/skadeforsikring/


NM og RM påmelding

For å melde deg på NM eller RM må du ha på plass følgende:

  1. Betalt kontingent

  2. Signert Antidoping kontrakt

  3. Gjennomført og oversendt diplom fra Ren Utøver

(Steg 1-3 må være registrert senest 3 mnd før NM)

  1. Betalt lisens for gjeldene år

  2. Betalt startavgift for gjeldende mesterskap

  3. Startavgift for stevnet betales på samme måte som lisens og merkes med (NAVNET DITT + "STARTAVGIFT")

I SSK har vi satt en intern regel på at alle steg må være gjennomført 7 dager før påmeldingsfristen til gjeldene mesterskap går ut.