Klubbregler og vedtekter

Medlemskontingent

   • Medlemskontingenten fastsettes av styret eller årsmøte. Medlemmer som melder seg inn og begynner å trene i lokalet etter 15.november får trene gratis ut året mot innløsing av kontingent for kommende år.

   • Støttemedlemskap utgjør 50% av full kontingent, men gir kun tilgang til ca. 12 treninger i året. Beregnet for ikke-aktive medlemmer eller tidligere medlemmer som har flyttet av ulike grunner.

   • Det gjelder egen kontingent for barn/ungdom under 14 år. Disse vil få en treningsavgift på toppen av kontingent for treningsopplegg i klubben.

Lisens

   • Lisens til NSF betales til klubben via nettbank eller vipps (15 kr Gebyr + lisenssum). SSK sørger for at den blir innbetalt.

   • Dette må gjøres i god tid før stevnet. Vi anbefaler 14 dager slik at styret har tid til å registrere betalingen og betale til NSF innen fristen for stevnet.

   • For å motta lisens må medlemmer sende inn Ren Utøver diplom. Se Antidoping punktet. Både Ren Utover Diplom og Antidopingkontrakt må være sendt inn før stevne i henhold til NSF sine regler.

Antidoping

   • Alle medlemmer plikter å gjennomføre antidoping kurset til Antidoping Norge «Ren Utøver». Dette kan gjøres gratis gjennom Antidoping Norge sin nettsider.

   • https://www.renutover.no/

   • Ved registrering av medlemskap vil du få en Antidopingkontrakt utlevert av styret. Denne kontrakten kommer fra Norges Styrkeløftforbund og må signeres før du kan trene i lokalet og delta på stevner.

Lokalet

   • Vi har vårt lokale i Siddishallen i 2 etasje. Dette er i hovedsak tilgjengelig mandag-fredag 14:00-22:00 eller andre tider angitt av Ishallen. Dersom du skal trene utenom disse tidene må dette avtales med styret eller internt med medlemmer.

   • Klubben har fellestreninger hver mandag, onsdag, fredag fra 15:30-18:00.

   • Medlemmer under 18 år får ikke trene alene i lokalet uten tilsyn av medlemmer som har fylt 18 år.

   • Alle bilder tatt i lokalet kan brukes på sosiale medier. Ved å bli medlem samtykker man til at bilder kan legges ut. Ønsker medlemmet å reservere seg må det gis skriftlig beskjed til styret.

Kode

   • Kode til lokalet gis kun ut av styret og skal holdes privat av andre medlemmer. Koden skal under ingen omstendigheter deles ut til andre medlemmer eller ikke-medlemmer. Det er styrets oppgave å fordele ut koden til døren.

   • Man må være medlem i 3 mnd før man får koden til lokalet, og over 18 år.

Elektronisk utstyr

   • Alt elektronisk utstyr som musikkanlegg og kaffetrakter skal slås av når man er siste man i lokalet. Bruk fornuft ved valg av musikk og volum.

   • Siste personen som går er ansvarlig for at alt er slått av og at døren er låst.

Dugnad

   • Som medlem i klubben forventer vi at du minst 3 ganger i året møter på dugnad. Dette kan være i form av frivillig på stevner som plattingsmannskap eller opp/ned rigging. Kan også inkludere andre former for klubborganisert dugnad. Ta kontakt med styret om du har spørsmål.

Aktivitet som medlem

   • Alle medlemmer er oppfordret til trene minimum 12 ganger i løpet av et kalenderår i klubblokalet under en fellestrening på mandag, onsdag eller fredag mellom kl. 15-18. Dette er for å skape et godt miljø og der alle blir bedre kjent med alle medlemmene.

   • Løftere på stevne plikter å stille til rigging/rydding i forkant og etterkant av stevne de selv skal løfte på.

   • Dette gjøres også for å følge opp vårt antidopingreglement.

Stevner

   • For å delta på stevner må du ha:

    • Meldt deg inn i klubben og betalt kontingent

    • Betalt lisens i god tid før stevnet.

    • Gjennomført Antidoping kurset (Ren Utøver) og sendt inn diplom i god tid før stevnet.

    • Signert antidoping kontrakt i god tid før stevnet.

    • Alt over må være gjennomført 14 dager før eksterne påmeldingsfrister for ulike mesterskap og stevner. For klubbstevner fremkommer egne frister.

Treningsprogram og oppfølging av klubbtrener

   • For å få oppfølging av klubbtrener aktivt må du trene i klubbens lokale under en fellestrening minst en gang i uken når Ishallen er åpen.

   • Ta kontakt med treneransvarlig for å få trener.

   • Dersom du trenger støttepersonell til RM, NM eller internasjonalt stevne ta kontakt med styret. Vi sponser som oftest støttepersonell til konkurrerende medlemmer. Styret oppnevner de som skal reise med utøvere.

Sist oppdatert 19.01.2022