Antidoping i Stavanger Styrkeløftklubb

Null toleranse for doping!

SSK har et veldig godt miljø med fokus på trivsel og stor takhøyde. Vår lidenskap er helt klart styrketrening men det å ha det moro sammen, både på trening og utenom er viktig – den sosiale biten står høyt i verdi hos mange av medlemmene våre.

Verdt å vite er at SSK er en 100% dopingfri klubb med tette bånd til Antidoping Norge og deres arbeid. Alle medlemmer er pålagt å gjennomføre antidoping kurs (Ren Utøver) fra Antidoping Norge. Vi har en egen antidoping kontakt i klubben som kan svare på eventuelle spørsmål omkring dette.

Tett samarbeid med Antidoping Norge

Som medlem har vi to krav til deg som involverer Antidoping.

  1. Signere Antidopingkontrakt fra Norges Styrkeløftforbund
    1. Denne vil du få av styret i klubben etter du har meldt deg inn og betalt kontingent.
  2. Gjennomføre Ren Utøver kurset fra Antidoping Norge på nett.
    1. Det finner du mer informasjon om her: https://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

Rent Særforbund

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge bistår forbundet i prosessen med utvikling av en egen handlingsplan for det forebyggende arbeidet. Planen skal bygge på idrettens egenart, ved at det gjøres en vurdering av risikofaktorer for doping i den enkelte idrett, at det defineres klare innsatsområder og mål for forbundets forebyggende antidopingarbeid. Antidoping Norge vil bistå i diskusjonen rundt hvilke konkrete tiltak forbundet kan ha i egen handlingsplan for å adressere de definerte utfordringene.

Høsten 2017 ble det innført en ny sertifiseringsordning som innebærer at alle forbund, også de som tidligere har hatt Rent Særforbund-avtale, må vurderes opp mot de nye kriteriene.